ABOUT CORMIX


คอร์มิกซ์ ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทอังกฤษ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2539

เคมีภัณฑ์ก่อสร้างแบรนด์ คอร์มิกซ์ มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุม งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต (Concrete Repair), ระบบงานเกราท์เกราท์และระบบการยึดคอนกรีต (Grouts and Anchoring Systems), งานก่อสร้างใต้ดิน-ขุดเจาะอุโมงค์ (Underground Construction), ระบบการป้องกันการซึมผ่านของน้ำผ่านโครงสร้างและรอยต่อ (Injection Solution), ระบบป้องกันการรั่วซึมและรอยต่อ (waterproofing & Jointing systems), คอนกรีต ชนิดยืดหยุ่น (Elastomeric concrete), น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีต สำหรับการทาและพ่นคอนกรีต (Admixtures for Concrete and Shotcrete)

PRODUCT GUIDE


PRODUCT GUIDE

PRODUCT SOLUTION


นวัตกรรมที่หลากหลายจากคอร์มิกซ์ ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยความทุ่มเทให้กับการวิจัย, พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ความสำคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงนำเสนอวัสดุเคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้างใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

NEWSROOM


“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4 (ทางยกระดับ) เพื่อเข้าชมเทคโนโลยีและเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ได้รับเกียรติจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4 (ทางยกระดับ) ทั้งทีมงานที่ปรึกษาโครงการ PMCSC1 และผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น... Read More

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 เพื่อเข้าชมเทคโนโลยีและเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ได้รับเกียรติจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 ทั้งทีมงานที่ปรึกษาโครงการ PMCSC1 , PMCSC2 และผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท... Read More

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด

เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการไว้วางใจจาก โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด ของกรมชลประทาน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ คอร์มิกซ์ เอเอฟแอล อาร์ที 1 (Cormix AFL RT1) ซึ่งเป็นน้ำยาผสมคอนกรีตเพื่อเร่งการเซ็ตตัวปราศจากอัลคาไลท์ เหมาะสำหรับใช้กับงานพ่นคอนกรีต (Shotcrete)... Read More